مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: تهران – ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان اصلی وزارت نیرو، طبقه سوم، ، دبیرخانه مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری انرژی
 
در صورت نیاز به ارتباط با ما می توانید به آدرس ایمیل دیگری بغیر از سایت نیزمکاتبه نمایید.energy_j2012@yahoo.com
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب