مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- راهنمای نگارش مقاله
شرایط پذیرش مقاله‌ها :

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ا Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA   MicrosoftInternetExplorer4  

  معر فی واهداف نشریه ( شرایط پذیرش مقاله) و منشور اخلاقی نشریه

 

این فصلنامه با هدف اشاعه اندیشه ها ،اخترا عات و خلا قیت های علمی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی و فراهم نمودن فرصت  تبادل اطلا عات و نتایج پژوهش های علمی در بین سیاستگذاران،برنامه ریزان وپژوهشگران کشور وکمک به اعتلای سطح دانش نظری وکاربردی انتشار می یا بد.و بر اساس نامه شماره 189590/18/3 مورخ 15/10 /1393 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و بر نامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری کمیسیون بررسی نشریات علمی با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به این فصلنامه موافقت نموده است.

   Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA   MicrosoftInternetExplorer4  

 

.شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن

الف) شرایط لازم برای بررسی وارجاع به داوری

 موضوع مقاله در راستای  یکی از محورهای ذیل باشد:

سیاست گذاری کلان انرژی-مدل های برنامه ریزی انرژی-اقتصاد انرژی-سرمایگذاری در صنعت انرژی-بازار های جهانی ومنطقه ای انرژی- قیمت گذاری حامل های انرژی-آینده پژوهی در انرژی-فن آوری های نوین انرژی-دیپلماسی انرژی- مسائل زیست محیطی بخش انرژی-کارایی ومدیریت مصرف انرژی -بهینه سازی مصرف انرژی

.- تعداد صفحات مقالات 25-20 صفحه بیشتر نباشد.

- در مقاله از آخرین آمارها واطلا عات که متناسب با عنوان مقاله باشد استفاده شود.

- مقاله در هیچ یک از کنفرانس ها،سمینارها وسایر نشریات داخلی وخارجی چاپ یا  ارسال  نشده باشد.

- مقاله حاصل مطالعات ،تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسند گان با شد.

ب) نحوه ارسال مقالات

مقالات ازطریق سایت فصلنامه به نشانی الکترونیکی ارسال گردد.

3. راهنمای تدوین مقالات

متن فارسی مقاله قلم (Bzar) فونت 13 در بر نامه word 2010 تایپ شود. معادلات و نماد متغیرها با قلم Times New Rroman و با فونت 11 و زیرنویس های انگلیسی با قلمTimes New Rroman و با فونت 10 تایپ شود.

- تهیه چکید ه با حداگثر 150 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به همراه حداکثر 5 واژه کلیدی

- نام کامل نویسنده یا نویسندگان، عنوان علمی یا شغلی، نام و نشانی، تلفن همراه و ثابت وآدرس الکترونیکی در صفحه اول و دوم ودر ذیل مقاله

- در آخرین پاراگراف مقدمه، نحوه سا زماندهی مقاله تبیین شود.

- عنوان ها و زیر نویس ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل ودر انتهای مقاله ذکر شود .

- فرمول ها، جداول، نمودارها عکس نباشد همچنین فرمول ها در نرم افزار math type تایپ شود.

- فرمول ها و معاد لات مقاله به صورت پیاپی و در سمت راست به فارسی شماره گذاری شوند.

- ذکر معادل انگلیسی واژه های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.

- اعداد جداول وداخل متن، فارسی(BZAR 10 ) باشد و برای ارقام اعشار از ممیز استفاده شود.

- مأخذ داده ها در جداول به طور دقیق بیان گردد.

- مقا لات ارسالی حتما" دارای چکیده انگلیسی باشد.

- صفحه آرایی در word 2010 به صورت 4.2 :Rright وLeft :4.2 و Bottom:3 وTop:7 باشد.

  1.  منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله به‌ترتیب الفبایی بر حسب نام خانوادگی نویسندگان مطا بق روش منبع نویسی APA ویا طبق مثال‌های زیر تنظیم شود.

4-1. نمونه کتاب

            رضویان، تقی (1383)، تمرکز زدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران: انتشارات شروین، چاپ 2.

4-2. نمونه مقاله

            جعفری‌صمیمی، احمد؛ لاریمی، جعفر؛ عزیزی، خسرو و محسن حسینی (1385)، "بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده برای مالیات شرکت‌ها"، پژوهش‌های اقتصادی، صص 279-257.

4-2. نمونه مجموعه مقاله

                نوری، کیومرث و سعید یزدانی (1379)، "جهانی شدن اقتصاد و آثار آن بر بخش کشاورزی ایران

(مطالعه موردی برنج و خرما)"،  مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

4-3. نمونه انگلیسی کتاب

Gramlich, Edward(1998), Is It Time to Reform Social Security?, New York, University of  Michigan Press.

4-4. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله

Diamond, Peter A. (2000) "Administrative Costs and Equilibrium Charges with Individual Accounts", in Administrative Costs and Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University of Chicago Press, Chapter 4.

4-5. نمونه انگلیسی مقاله در مجله

Erosa, Andres & Mattin Gervais )2002(,"Optimal Taxation in Life-Cycle Economies", Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP. 338-369.

یادآوری: 1. چنانچه مقالات در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود مقاله قابل بررسی و ارجاع به داوری نخواهد بود.

2. مقاله حداقل توسط سه نفر داوری می‌شود و در نهایت پس از تأیید هیئت تحریریه چاپ خواهد شد.

آدرس پستی فصلنامه:

تهران،بزرگراه کردستان،قبل از نیایش،خیابان یاسمی،شرکت توانیر

نمابر:021- 88644957

تلفن: 021-88644956

 

 

منشور اخلاقی

به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می ‌توانید به کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) و یا منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران مراجعه نمایند.

 وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود

  
2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

  از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید

  
3- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود

  
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است

  
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است

  
ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

  

 
  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد

 لازم بذکر است مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تایید مطالب آن توسط مجله نمی باشد.

وظایف داوران

1کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 
2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

  
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

  
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 
5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد


6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

وظایف عوامل انتشاراتی

 تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

  

  
محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

  رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود  

منشور اخلاقی

به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می ‌توانید به کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) و یا منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران مراجعه نمایند.

 وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود

  
2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

  از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید

  
3- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود

  
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است

  
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است

  
ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

  

 
  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد

 لازم بذکر است مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تایید مطالب آن توسط مجله نمی باشد.

وظایف داوران

1کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 
2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

  
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

  
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 
5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد


6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

وظایف عوامل انتشاراتی

 تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

  

  
محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

  رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود  

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب