مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی- درباره نشریه
خط مشی نشریه:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ناشر: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: حمید چیت چیان

سردبیر: داوود منظور

مدیر داخلی: محسن بختیار

ویراستارفارسی: اللهیار قاسمی

  رتبه: علمی (ج) در سال ۱۳۹۸
 درصد پذیرش مقالات۱۸%
 زبان فصلنامهفارسی (چکیده به انگلیسی)
 دسترسی رایگان به مقالات:  بلی
 نوع انتشارالکترونیکی و چاپی
 دوره انتشارفصلنامه 
 شاپای چاپی:  ۲۲۷۶-۲۵۳۸
 هزینه داوریخیر            
 نوع داوریبسته و دو سو ناشناس و حداقل توسط دو داور
زمان بررسی اولیهحداکثر ۱۰ روز   
 زمان داوریحداقل دو ماه    
 نمایه شده در: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مگیران
آدرس وب: epprjournal.ir
پست الکترونیکی پشتیبان: iranenergycommiteemoe.gov.ir

دارای تفاهم نامه همکاری با  «انجمن علمی اقتصاد انرژی»

 فصلنامه ضمن احترام به قوانین اخلاق درنشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)  بوده و
ضمن استفاده از نرم افزارهای همانند جویی از آیین نامه اجرایی قانون پیشیگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی:
http://epprjournal.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب